Wprowadź swój adres aby sprawdzić możliwość instalacji usług JMDI

Aby zamówić usługi, skontaktuj się z naszym Opiekunem regionu

Magdalena Angielczyk, e-mail: magda.a@jmdi.pl, tel: 519 302 390

 

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa

UWAGA!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się instrukcja obsługi nowego systemu TELEWIZJI

Instrukcja do pobrania >>