Pomoc

Masz problem z usługą Internetu lub telewizji?
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Najczęstsze pytania dotyczące Internetu

Aby router działał poprawnie w naszej sieci, konieczne jest ustawienie (dostępne na stronie konfiguracyjnej urządzenia) „Dynamicznego” bądź „Automatycznego” pobierania adresu IP (w niektórych urządzeniach określone jako DHCP). Jeśli strona jest w języku angielski prawidłowe ustawienie to „Dynamic” bądź „Automatic” IP. Niektóre urządzenia wymagają również ustawienia tzw. trybu autentykacji połączenia bezprzewodowego ( WPA2- Personal)

Pozostałe ustawienia zależą od Państwa ( jest to np. wybór nazwy sieci i hasła) W celu skonfigurowania urządzenia najlepiej użyć opcji „Szybka konfiguracja”/”Quick Setup”

W takiej sytuacji dobrze zacząć od restartu prądowego routera (ok. 1 min. powinna wystarczyć) Jeśli po włączeniu działanie sieci wi-fi nie ustabilizuję się należy zweryfikować czy sygnał po stronie dostawcy świadczony jest poprawnie, aby to zrobić wypinamy główny kabel internetowy z portu WAN/Internet routera (najczęściej oznaczony jest innym kolorem) i przepiąć go bezpośrednio do odpowiedniego wejścia w komputerze. Następnie uwierzytelniamy urządzenie w sieci, w tym celu otwieramy przeglądarkę internetową (np. FireFox lub Chrome) na pasku u góry przeglądarki wpisujemy adres 10.1.10.32 i wciskamy Enter. Uwierzytelnienie urządzenia w sieci odbywa się poprzez podanie nr abonenta, nr PESEL oraz oznaczeniu opcji „Dodaj nowe urządzenie”

Po ok. 5 min. i odświeżeniu połączenia (wypięciu i wpięciu kabla internetowego) połączenie z internetem będzie aktywne. W celu przeprowadzenia prędkości łącza można skorzystać ze strony www.speetest.net

Łącząc się w ten sposób spadki prędkości łącza i zerwanie internetu nie powinno występować. Jeśli po stronie dostawcy usługa świadczona jest poprawnie należy zweryfikować działanie sieci Wi-Fi. Do tego celu służą aplikacje takie jak „Wi-Fi Analyzer” zazwyczaj są one dostępne bezpłatnie, do pobrania na smartphony. Na podstawie wskazania aplikacji można ustawić kanały sieci radiowej (ustawienia właściwych kanałów sieci radiowej można dokonać na str. konfiguracyjnej routera, najczęściej adres tej strony to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1 dokładne informacje znajdują się w instrukcji urządzenia)

Najczęstsze pytania dotyczące Telewizji

Jeśli na telewizorze wyświetla się komunikat "brak sygnału" należy:

 1. Sprawdzić kanał „450” jeśli kanał jest dostępny znaczy to, że sygnał telewizyjny jest świadczony.
 2. W przeciwnym wypadku należy sprawdzić czy jest wybrane właściwe źródło sygnału (na pilocie input lub source) w menu telewizora. Należy sprawdzić czy kabel jest właściwie podpięty i do jakiego wejścia telewizora i wybrać odpowiednią pozycję w menu (hdmi, scart, itp. w zależności od tego do jakiego wejścia kabel jest podpięty)
 3. Sprawdź poprawność wyszukania kanałów.

Jeśli nic nie przynosi skutku konieczny jest kontakt z dostawcą usług.

Aby ustawić „blokadę rodzicielską

 1. w MENU/ USTAWIENIA wybieramy KOD BLOKADY (kod zaktualizuje się w ciągu 10 min.)
 2. Następnie wchodzimy w  zakładkę „blokada rodzicielska” po ustawieniu wieku jakiego ma dotyczyć oraz potwierdzeniu wybranym kodem blokada jest aktywna.

 1. W menu dekodera wybieramy ikonę „Opcja
 2. następnie „Kontrola rodzicielska”.
 3. Po wpisaniu hasła ( wybieramy 1, 2, 3, 4 na pilocie) pojawi się okno ustawienia blokady rodzicielskiej gdzie możemy określić wiek, którego blokada będzie dotyczyć jak i jej hasło.
 4. Zdjęcie blokady odbywa się poprzez wybranie opcji „Ograniczenia” Następnie podświetlamy opcje „Pokaż wszystkie” po 2-krotnym przyciśnięciu „OK” blokada się wyłączy a tv przejdzie automatycznie do głównego menu.

Należy sprawdzić poprawność wyszukania kanałów na TV, błąd ten może również wynikać z niekompatybilności modułu z konkretnym modelem TV ( można to sprawdzić w trybie serwisowym telewizora)

Wszystkie kanały, które chcemy oglądać powinny być zaznaczone na liście kanałów ulubionych, zostało to wyjaśnione w punkcie” Ustawienie listy kanałów ulubionych”

W ustawieniach dekodera wybieramy opcje „ulubione” na ekranie tv pojawi się lista posiadanych kanałów, przyciskiem OK na pilocie wybieramy te, które chcemy oglądać, po dokonaniu wyboru klikamy „zapisz”.

W tym przypadku należy sprawdzić czy karta została poprawnie zainstalowana w module i czy moduł został poprawnie włożony do kieszeni TV.

W przypadku tzw. Modułów CAM (CI) za zakodowywanie i odkodowywanie częstotliwości na kanałach odpowiada telewizor. Powodem wyszukania zbyt małej liczby kanałów może być niewłaściwe zaznaczenie częstotliwości wyszukiwania, „kraju wyszukiwania” lub źródła TV Prawidłowe parametry wyszukiwania to: Zakres częstotliwości: 514.0 MHz- 794.0 MHz (jeśli częstotliwości zapisane są w KHz po kropce dopisujemy trzy zera. Modulacja(QAM): „256”. Krok częstotliwości „8” Przepływność/ Krok częstotliwości „6900”

 1. Dekoder obsługuje urządzenia do 16 GB z zewnętrznym zasilaniem. Aby nagrać program, po podpięciu dysku do dekodera z menu wybieramy opcje „kanały” na rozwijanej liście, która się pojawi zaznaczamy „harmonogram nagrywania” Do zapisywania kanału, który chcemy nagrać wykorzystujemy przyciski funkcyjne na pilocie (czerwony, zielony, żółty)

Nagrania zapisywane są w oparciu o dane przesłane od nadawców. Jeśli ramówka programowa jest przesunięta wtedy nagranie może zostać ucięte. 

Aby ustawić kod PIN ( posłuży do potwierdzenia zakupów z poziomu dekodera) po wybraniu MENU na pilocie wchodzimy w opcje USTAWIENIA gdzie znajdziemy zakładkę KOD PIN. Po kliknięciu w nią pojawi się miejsce na wpisanie 4 cyfr, które będą naszym pinem. 

Chcąc wyszukać kanały należy w menu za pomocą strzałek na pilocie wybrać opcję "Zaawansowane" w menu dekodera następnie zaznaczyć „Ustawienia fabryczne” wybór zatwierdzamy „OK” Po wpisaniu hasła (1, 2, 3, 4) pojawi się komunikat „Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne” również potwierdzamy „OK” Następnie pojawi się karta, na której musimy: W polu "Częstotliwość początkowa" wpisać 538 w polu "Częstotliwość końcowa (Mhz) " wpisać 794, w polu "Krok częstotliwości (Mhz)" wpisać „8” w polu "Typ serwisu" wybrać TV+Radio w polu "Modulacja" wybrać „Auto” w polu "Symbol Rate" wybrać „Auto” w polu "Przeszukiwanie sieci" wybrać „”. i rozpocząć wyszukiwanie.

W menu dekodera wybieramy „ustawienia” następnie opcje „TV z nagrań” Kolejnym krokiem będzie wybranie tych kanałów z listy, dla których nagrania mają być aktywne. Robimy to poprzez wybranie nazwy kanału na liście i kliknięcie „OK na pilocie” Przy nazwie kanału pojawi się „R” oznacza, to że kanał został dodany do listy. Po wybraniu kanałów, które nas interesują (wybrane mogą zostać wszystkie kanały z listy) używamy przycisku zapisz. Pierwszy pełny materiał, który pojawi się po zapisaniu listy będzie dostępny w opcji „TV z nagrań” na głównym ekranie menu.

Najczęstsze pytania dotyczące pozostałych spraw

Usługa zostaje aktywowana od 1 do 24 godzin od instalacji.

Dostęp do chatu macie Państwo wchodząc na stronę www.jmdi.pl. Okno wyświetla się w prawym dolnym rogu. Jest to rozwiązanie sprawdzające się w przypadku prostego pytania lub braku możliwości połączenia się z numerem infolinii.

E-faktura to nic innego jak faktura za usługi przesyłana mailowo. Większość klientów korzysta właśnie z tej formy fakturowania, jeśli chcieliby Państwo zacząć otrzymywać e-faktury należy zgłosić to mailowo na adres biuro@jmdi.pl prośba przesłana być powinna z e-maila, który znajduję się w systemie (najczęściej to ten, który został podany na umowie).

 1. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

  Poprzez Ebok macie Państwo wgląd do wystawianych faktur, historii płatności jak i swoich danych. Logując się do EBOK można również dokonać tzw. szybkiej płatności poprzez system Blue Media.

  Zapraszamy do Panelu Klienta >>

Co robić w przypadku awarii?

Skontaktuj się z nami i zgłoś jak najszybciej problem. Możesz to zrobić na dwa sposoby - poprzez czat na naszej stronie lub dzwoniąc na naszą całodobową Infolinię.

Zanim skontaktujesz się w sprawie awarii sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania lub sprawdź czy nie przeprowadzamy planowanych prac serwisowych lub modernizacyjnych (informacje o prowadzonych pracach przesyłamy mailem z odpowiednim wyprzedzeniem)

Całodobowa Infolinia 24/7

22 381 20 00

JMDI Korzyści

Jeden światłowód a tyle korzyści !

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast