fbpx

TELEWIZJA CYFROWA

  1. Jak ustawić kod PIN?

Aby ustawić kod PIN ( posłuży do potwierdzania zakupów z poziomu dekodera) po wybraniu przycisku MENU na pilocie wchodzimy w opcje USTAWIENIA gdzie znajdziemy zakładkę KOD PIN. Po kliknięciu w nią pojawi się miejsce na wpisanie 4 cyfr, które będą naszym pinem.

2. Jak ustawić kod PIN i blokadę rodzicielską?

Aby ustawić „blokadę rodzicielską” w MENU/ USTAWIENIA wybieramy KOD BLOKADY (kod zaktualizuje się w ciągu 10 min.) Następnie wchodzimy w  zakładkę „blokada rodzicielska” po ustawieniu wieku jakiego ma dotyczyć oraz potwierdzeniu wybranym kodem blokada jest aktywna.

3. Czemu nagrany program nie zapisał się w całości tylko został urwany?

Nagrania zapisywane są w oparciu o dane przesłane od nadawców. Jeśli ramówka programowa jest przesunięta wtedy nagranie może zostać ucięte.

4. Ustawianie listy kanałów ulubionych

W ustawieniach dekodera wybieramy opcje „ulubione” na ekranie tv pojawi się lista posiadanych kanałów, przyciskiem OK na pilocie wybieramy te, które chcemy oglądać, po dokonaniu wyboru klikamy „zapisz”.

5. Telewizja z nagrań – instrukcja uruchomienia

W menu dekodera wybieramy „ustawienia” następnie opcje „TV z nagrań” Kolejnym krokiem będzie wybranie tych kanałów z listy, dla których nagrania mają być aktywne. Robimy to poprzez wybranie nazwy kanału na liście i kliknięcie „OK na pilocie” Przy nazwie kanału pojawi się „R” oznacza, to że kanał został dodany do listy. Po wybraniu kanałów, które nas interesują (wybrane mogą zostać wszystkie kanały z listy) używamy przycisku zapisz. Pierwszy pełny materiał, który pojawi się po zapisaniu listy będzie dostępny w opcji „TV z nagrań” na głównym ekranie menu.

6. Dlaczego nie widzę kanału, który mam w pakiecie na swojej liście kanałów?

Wszystkie kanały, które chcemy oglądać powinny być zaznaczone na liście kanałów ulubionych, zostało to wyjaśnione w punkcie” Ustawienie listy kanałów ulubionych”


DEKODER NX4C – opis funkcji – najczęściej zadawane pytania

  1. Jak nagrać program, rodzaje obsługiwanych pendrive’ów.

Dekoder obsługuje urządzenia do 16BG z zewnętrznym zasilaniem. Aby nagrać program, po podpięciu dysku do dekodera z menu wybieramy opcje „kanały” na rozwijanej liście, która się pojawi zaznaczamy „harmonogram nagrywania” Do zapisywania kanału, który chcemy nagrać wykorzystujemy przyciski funkcyjne na pilocie (czerwony, zielony, żółty)

2. Ustawianie listy kanałów ulubionych

Dekoder nie umożliwia zapisania listy ulubionych kanałów.

3. Blokada rodzicielska, jak włączyć i wyłączyć?

W menu dekodera wybieramy ikonę „Opcja” następnie „Kontrola rodzicielska”. Po wpisaniu hasła ( wybieramy 1, 2, 3, 4 na pilocie) pojawi się okno ustawienia blokady rodzicielskiej gdzie możemy określić wiek, którego blokada będzie dotyczyć jak i jej hasło.

Zdjęcie blokady odbywa się poprzez wybranie opcji „Ograniczenia” następnie podświetlamy opcje „Pokaż wszystkie” po 2-krotnym przyciśnięciu „OK” blokada się wyłączy a tv przejdzie automatycznie do głównego menu.

4. Parametry wyszukiwania kanałów

Chcąc wyszukać kanały należy w menu za pomocą strzałek na pilocie wybrać opcję „Zaawansowane” w menu dekodera następnie zaznaczyć „Ustawienia fabryczne” wybór zatwierdzamy „OK” Po wpisaniu hasła (1, 2, 3, 4) pojawi się komunikat „Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne” również potwierdzamy „OK” Następnie pojawi się karta, na której musimy:

W polu „Częstotliwość początkowa” wpisać 538 w polu „Częstotliwość końcowa (Mhz) ” wpisać 794, w polu „Krok częstotliwości (Mhz)” wpisać „8” w polu „Typ serwisu” wybrać TV+Radio w polu „Modulacja” wybrać „Auto” w polu „Symbol Rate” wybrać „Auto” w polu „Przeszukiwanie sieci” wybrać „”. i rozpocząć wyszukiwanie.


MODUŁ CAM – opis funkcji (tutaj funkcje są zależne od TV) – najczęściej zadawane pytania:

  1. Dlaczego TV wyszukuje tylko kilka kanałów?

W przypadku tzw. Modułów CAM (CI) za zakodowywanie i odkodowywanie częstotliwości na kanałach odpowiada telewizor. Powodem wyszukania zbyt małej liczby kanałów może być niewłaściwe zaznaczenie częstotliwości wyszukiwania, „kraju wyszukiwania” lub źródła TV

Prawidłowe parametry wyszukiwania to: Zakres częstotliwości: 514.0 MHz- 794.0 MHz (jeśli częstotliwości zapisane są w KHz po kropce dopisujemy trzy zera. Modulacja(QAM): „256”. Krok częstotliwości „8” Przepływność/ Krok częstotliwości „6900”

2. Dlaczego TV nie widzi karty?

W tym przypadku należy sprawdzić czy karta została poprawnie zainstalowana w module i czy moduł został poprawnie włożony do kieszeni TV.

3. Co znaczy”brak dostępu” na ekranie TV?

Należy sprawdzić poprawność wyszukania kanałów na TV, błąd ten może również wynikać z niekompatybilności modułu z konkretnym modelem TV ( można to sprawdzić w trybie serwisowym telewizora)

4. „Brak sygnału” co robić?

W przypadku tego komunikatu należy sprawdzić kanał „450” jeśli kanał jest dostępny znaczy to, że sygnał telewizyjny jest świadczony. W przeciwnym wypadku należy zweryfikować poprawność ustawienia źródła w menu telewizora oraz okablowanie( kabel koncentryczny wpięty do TV) jak i poprawność wyszukania kanałów. Jeśli nic nie przynosi skutku konieczny jest kontakt z dostawcą usług.

Aktualności

 

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa