Oferta hurtowa na dostęp do sieci NGA-POPC

Projekt w powiecie bielskim

Szanowni Państwo,
w związku z budową przez JMDI Jacek Maleszko nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu POPC.01.01.00-20-0207/16 (Budowa sieci szerokopasmowej nowej generacji na terenie powiatu bielskiego) prezentujemy przygotowaną ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu podłączenia gospodarstw domowych na obszarze POPC.

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który stanowi aktywna skrzynka e-mail: projekt@jmdi.pl. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać m.in. wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie umowy ramowej. Procedura uzyskania dostępu do sieci POPC określona jest w przedstawionych Państwu dokumentach, tj. umowie ramowej oraz umowach szczegółowych (można je otrzymać za wcześniejszym wysłaniem prośby na e-mail projekt@jmdi.pl)

Usługi:
1) usługi BSA
2) usługi dostępu do kanalizacji kablowej
3) usługi dostępu do Ciemnych włókien
4) usługi dostępu do Podbudowy słupowej
5) usługi LLU
6) usługi kolokacji
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK.

 

Załączniki

  1. Umowa Ramowa
  2. Cennik – załącznik nr 12 do Umowy Ramowej
  3. Lista punktów adresowych POPC

 

Pozostałe załączniki możliwe do otrzymania po wcześniejszej prośbie przesłanej na skrzynkę e-mail: projekt@jmdi.pl.

 

Projekt w powiecie nowodworskim

Szanowni Państwo,
w związku z budową przez JMDI Jacek Maleszko nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu POPC.01.01.00-14-0206/16 (Budowa sieci szerokopasmowej nowej generacji na terenie powiatu bielskiego) prezentujemy przygotowaną ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu podłączenia gospodarstw domowych na obszarze POPC.

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który stanowi aktywna skrzynka e-mail: projekt@jmdi.pl. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać m.in. wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie umowy ramowej. Procedura uzyskania dostępu do sieci POPC określona jest w przedstawionych Państwu dokumentach, tj. umowie ramowej oraz umowach szczegółowych (można je otrzymać za wcześniejszym wysłaniem prośby na e-mail projekt@jmdi.pl)

Usługi:
1) usługi BSA
2) usługi dostępu do kanalizacji kablowej
3) usługi dostępu do Ciemnych włókien
4) usługi dostępu do Podbudowy słupowej
5) usługi LLU
6) usługi kolokacji
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK.

 

Załączniki

  1. Umowa Ramowa
  2. Cennik – załącznik nr 12 do Umowy Ramowej
  3. Lista punktów adresowych POPC

 

Pozostałe załączniki możliwe do otrzymania po wcześniejszej prośbie przesłanej na skrzynkę e-mail: projekt@jmdi.pl.

JMDI Korzyści

Infolinia 24 h
Stabilne usługi
180 kanałów
Cofanie 7 dni
Dobra cena
VOD

Jeden światłowód a tyle korzyści !

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast